בדיקת נאותות

בדיקת נאותות

"גל חקירות" – משרד חקירות לבדיקת נאותות בפריסה ארצית 

המשרד מתמחה בבדיקת נאותות, חקירות פרטיות, שירותי חוקר פרטי , מעקבים, חשיפת בגידות, חקירות מסחריות ,פליליות, כלכליות, בריונות ברשת, סקר סיכונים בארגון, מודיעין העסקי. 

במקרים רבים לפני רכישה חוקר פרטי מתבקש לבצע בדיקת נאותות.

לבדיקת נאותות יש ערך רב עבור משקיע לפני רכישה / מיזוג עם חברה או אדם פרטי לפני שרוכש נכס משמעותי

  1. איתור חשיפות וסיכונים הכרוכים בחברה
  2. ביצוע SWOT לגבי העסקה (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threads)
  3. הערכה ובחינה של המערך התפעולי בחברה ותפקודו כמו גם הצבעה על כשלים או סיכונים פוטנציאלים עתידיים
  4. ניתוח דו"חות כספיים & בחינת תחזיות חשבונאיות
  5. בדיקות רקע על השותפים הפוטנציאלים
  6. אימות ואישור חוסן פיננסי של החברה
  7. בדיקה וחשיפה האם עומדות או תלויות כנגד החברה תביעות משפטיות או נמצאת בהליכים

בסוף התהליך, אנו מוסרים דו"ח מפורט על כל ההיבטים המצוינים מעלה לגבי העסקה הצפויה עם המלצה וערך העסקה הכדאי בהתייחס לנתונים שעלו במהלך החקירה.

   072-395-0752   כרטיס ביקור - חייגו אלי 

בדיקת נאותות